„Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie, pomóżmy odkryć go na nowo”
Jan Paweł II

Nowa seria „Prawdy wiary”

Seria wydawnicza Prawdy wiarySeria wydawnicza „Prawdy wiary”, skierowana jest zarówno do wszystkich wierzących, jak i do poszukujących Boga, wartości, sensu życia. Stworzone zeszyty apologetyczne staną się pomocą również dla księży, sióstr zakonnych, katechetów, opiekunów, wychowawców. Zeszyty stworzyliśmy również z myślą o tych, którzy pragną żywo przeżywać wiarę, prawdziwie widzieć obecność Boga, Jezusa i Maryi w swoim życiu.

Każdy zeszyt bogaty jest w liczne artykuły oparte wokół jednego przewodniego tematu. Przepełnione bogactwem myśli poszczególne artykuły oscylują wokół tematów ważnych dla Kościoła katolickiego, katolickiej nauki społecznej, wokół trudnych niekiedy dla czytelników prawd nauki wiary. Wybitni specjaliści z różnych dziedzin, m.in. z teologii, historii Kościoła, filozofii oraz katolickiej nauki społecznej, w bardzo prosty sposób wyjaśniają niekiedy niełatwe do zrozumienia kwestie wiary i problemy im towarzyszące. Lektura zeszytów apologetycznych ułatwia powstałą czasami konieczność argumentowania swojej wiary, konieczność wyjaśniania innym pojęć religijnych, a także niekiedy konieczność odpowiadania na pytanie dlaczego wierzę?

Polub Wydawnictwo JUT na facebooku

Recenzje

ks. prof. dr hab. Artur Katolo

Niejednokrotnie zarówno wierzący, jak i poszukujący postawieni są przed koniecznością argumentowania swojej wiary, dlatego niewątpliwą pomocą staną się artykuły wybitnych specjalistów z teologii, historii Kościoła, czy też z filozofii, którzy przystępnie i rzetelnie tłumaczą odpowiednie zagadnienia. A nade wszystko – artykuły przepełnione są bogactwem myśli oraz prostotą, co dodatkowo korzystnie wpływa na odbiór niekiedy trudnych prawd wiary.

Zeszyty nawiązują do włoskiej serii „IQuaderni del Timone” i powinny znaleźć się na półkach każdego człowieka poszukującego żywej wiary. Warto bowiem posłuchać głosu tych, którzy z doświadczenia przekazują na kartach papieru prawdziwe wartości.

 

ks. prof. dr hab. Don Artur Katolo
italianista, tłumacz, bioetyk,
wieloletni pracownik naukowy Pontificia Facolta’ Teologica dell’Italia Meridionale,
pracownik naukowy Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku,
dyrektor naczelny periodyku naukowego „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica”


Polub Wydawnictwo JUT na facebooku